நிறுவனத்தின் செய்தி

  • What is Hot-dip galvanization?

    ஹாட்-டிப் கால்வனைசேஷன் என்றால் என்ன?

    ஹாட்-டிப் கால்வனைசேஷன் என்பது கால்வனைசேஷனின் ஒரு வடிவம். இது துத்தநாகத்துடன் இரும்பு மற்றும் எஃகு பூச்சு செய்யும் செயல்முறையாகும், இது 840 ° F (449 ° C) வெப்பநிலையில் உருகிய துத்தநாகத்தின் குளியல் ஒன்றில் உலோகத்தை மூழ்கும்போது அடிப்படை உலோகத்தின் மேற்பரப்புடன் கலக்கிறது. வளிமண்டலத்தில் வெளிப்படும் போது, ​​தூய துத்தநாகம் (Zn) ...
    மேலும் வாசிக்க